Kontraktorzy w UK - Spółki LTD kontra Umbrella companies - co wybrać?

Kontraktorzy, którzy pracują poprzez własne brytyjskie spółki limited companies mogą znacznie oszczędzić  na podatku i ubezpieczeniu, w porównaniu z pracą przez umbrella company.

Przychody spółki brytyjskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem korporacyjnym tzw. corporation tax w stawce 20%. Po naliczeniu podatku, zysk może zostać wypłacony ze spółki w formie dywidendy. Ponieważ podatek korporacyjny został uprzednio naliczony, nie jest ponownie płacony do urzędu podatek od dywidend.

Porównując ten system z brytyjską umbrella company, kontraktor brytyjski w umbrella company staje się pracownikiem, spółka umbrella fakturuje klienta, otrzymuje zapłatę i z tego wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, potrącając nierzadko wysoką opłatę administracyjną.
Z tego artykułu dowiesz się dlaczego nie warto pracowac przez umbrella companies? Pracuj we własnej brytyjskiej spółce limited i oszczędzaj na podatku i ubezpieczeniu. Podatek dochodowy i ubezpieczenie jest potrącane u źródła od wynagrodzenia brutto pracownika

W praktyce, system umbrella company to więcej pieniędzy potrącane z wynagrodzenia, a w kieszeni kontraktora pozostaje mniej, niż gdyby rozliczał się na zasadach spółki limited w UK.

Na korzyść systemu rozliczenia jako firma limited w Anglii przemawia przede wszystkim niższy podatek i ubezpieczenie brytyjskie, a także większy zakres swobody i kontroli nad własnymi pieniędzmi i spółką LTD.

Ponadto, pieniądze nie przechodzą przez podmiot trzeci (umbrella company) co przyśpiesza cały proces otrzymania zapłaty oraz wyłącza ryzyko utraty wynagrodzenia od umbrella (np. w sytuacji, gdy umbrella company popadnie w długi). Stroną ujemną rozliczenia jako spółka limited w UK jest jedynie konieczność samodzielnego rozliczania się, a w praktyce znalezienie dobrego księgowego w UK.

Nawet jednak po uiszczeniu opłaty księgowego za obsługę spółki limited, oszczędność na podatku i ubezpieczeniu jest znaczna. Posługując się liczbami można w przybliżeniu podać, iż kontraktorzy brytyjscy osiągający przychody brutto rocznie na poziomie £60,000 i rozliczający się na zasadach limited company, zyskują legalnie na podatku i ubezpieczeniu ok. £10,000, a w przypadku przychodów 30k - £4,500. Powyższe kwoty podano po potrąceniu średniej rynkowej opłaty księgowego za obsługę spółki.

Kontraktorom działającym jako brytyjska spółka limited oferujemy także korzystne rozwiązania wolontarialnej lub obowiązkowej rejestracji w systemie VAT Flat Rate Scheme, dzięki którym oszczędzą jeszcze więcej pieniędzy na podatku.

Magda Mikulska

Wisetax founder

Stała współpraca?
Szukasz księgowego?

Nie wiesz, która usługa będzie dla Ciebie odpowiednia?

Jednorazowa porada?
Potrzebujesz pomocy?

Masz pilny problem i nie wiesz jak go rozwiązać?

SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE